Now Playing Tracks

ปลาบู่ว์เมาปุ๋ย

ภาพนี้ออกจะสวย(ในสายตาเรา)เกินจริง ขาว เกินจริง มุมกล้องช่วย ความคมชัดของกล้องมือถือก็มีส่วนช่วยเหมือนกัน เห่อะๆๆๆ (ช่วยกันเข้าปั๊ย!!) นี่แหละปลาบู่ว์ (ᵕ.ᵕ)a

เธออาจได้ยินเสียงของบางคนบอกมา
ว่าเธอกับฉันไม่คู่ ไม่ควร
บางคำเหล่านั้น ฉันรู้มันอาจก่อกวน
และอาจจะทำให้เธอลังเล

อยากขอ… ขอเธออย่าหวั่นไหว
เรื่องนี้มีแค่เราใช่ไหม

ไม่ต้องถามต้องตอบใคร ตอบแค่ใจเธอก็พอ
ว่าต้องการกันและกันหรือเปล่า
ไม่ต้องรู้คำตอบใคร ตอบแค่ใจของเธอพอ
หากว่าใจเรารักกัน ก็แค่ทำมันให้เป็นเรื่องของเรา

ใครมองไม่ดี คิดร้ายกันไปอย่างไร
ก็ปล่อยให้เขาคิดตามสบาย
จำเป็นแค่ไหน ต้องให้ทุกคนถูกใจ
ถ้าหากว่าเราเข้าใจกันดี

อยากขอ ขอเธออย่าหวั่นไหว
เรื่องนี้มีแค่เราใช่ไหม

ไม่ต้องถาม ต้องตอบใคร ตอบแค่ใจเธอก็พอ
ว่าต้องการกันและกันหรือเปล่า
ไม่ต้องรู้คำตอบใคร ตอบแค่ใจของเธอพอ
หากว่าใจเรารักกัน ก็แค่ทำมันให้เป็นเรื่องของเรา

ไม่ต้องถาม ต้องตอบใคร ตอบแค่ใจเธอก็พอ
ว่าต้องการกันและกันหรือเปล่า
ไม่ต้องรู้คำตอบใคร ตอบแค่ใจของเธอพอ
หากว่าใจเรารักกัน… ก็แค่ทำมันให้เป็นเรื่องของเรา

                    ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

We make Tumblr themes